"MONEY NEVER SLEEPS"

Live analysis on YOUTUBE

Нийт арилжаа хийдэг, хийхээр сонирхож буй бүх арилжаачдадаа зориулан MOTFX Youtube хуудсыг нээн, арилжааны LIVE видео, 'Market Overview' болон бусад форекс хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой бүхий л мэдээ мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна.

image

Live Trading Room

Долоо хоногт 3-4 удаа орох “LIVE TRADING ROOM”

image

Market Overview

Долоо хоног бүр зах зээлийн ерөнхий дүр зураг, нөхцөл байдал, арилжааны санал бүхий “Market Overview” видео

image

Technical Analysis

Крипто болон форекс хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой мэдээ мэдээлэл.

TELEGRAM СУВГУУД

MOTFX CHANNEL

Монголын форекс арилжаачид цаашлаад “MOTFX ACADEMY”-ийн бүх сурагчдыг нэгтгэн төвлөрүүлэх зорилго бүхий MOTFX телеграм сувагт нэгдсэнээр мастер трейдер О.Мөнхжингийн арилжааны санал зөвлөгөө болон бусад бүх мэдээ мэдээллийг үнэ төлбөргүй, түргэн шуурхай, цаг тухай бүрд нь авах болно.

MOTFX GROUP CHAT

Тус группт арилжаачид хоорондоо харилцан яриа үүсгэх, арилжааны санал бодлоо солилцох, бусад арилжаачдын арга барилуудаас суралцах боломжтой.

MOTFX NEWS CHANNEL

Зах зээлд хүчтэй нөлөө үзүүлэхүйц чухал мэдээ мэдээлэл, суурь дүн шинжилгээ, эдийн засгийн мэдээллүүдийг Монгол хэл дээр цаг алдалгүй хүлээн авах боломжтой.

MOTFX
ON YOUTUBE

Заx зээлийн тойм, дүн шинжилгээ, арилжааны санал зөвлөгөө, Live дүн шинжилгээ, Live арилжааны өрөө гэx мэт арилжаачдад xэрэгтэй бүx л контентыг үнэ төлбөргүй xүргэx суваг.

MOTFX-LOGO
MOTFX-LOGO
MOTFX-LOGO